24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

PŘÍSLIB ZAMĚSTNÁNÍ A JEHO ZÁVAZNOST

Tento článek se zaměřuje na využití občanskoprávního institutu předsmluvní odpovědnosti při jednání o uzavření pracovněprávní smlouvy. Jinými slovy, jaké důsledky lze vyvodit z jednání strany, která přislíbí druhé straně zaměstnání, nebo naopak nástup do zaměstnání, ale uzavření pracovní smlouvy na poslední chvíli odmítne?

Více se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/prislib-zamestnani-a-jeho-zavaznost.html

Mgr. Daniel Macek Advokát I partner at macek | legal