Dopady NOZ na pracovněprávní vztahy

Přestože posláním nového občanského zákoníku (NOZ) je komplexně upravit soukromoprávní vztahy v jednom předpise, zůstává i nadále v účinnosti zákoník práce (ZP). Vyjma drobných změn, kterých ZP v souvislosti s rekodifikací doznal, se však do pracovněprávní oblasti promítne i nové a odlišné pojetí jednotlivých institutů soukromého práva.

Více informací se dočtete na http://www.maceklegal.cz/dopady-noz-na-pracovnepravni-vztahy.html

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal