24/07/2018 (17:00) BUSYMAN DAY

Novela živnostenského zákona od 1.1.2015

Od 1. 1. 2015 nabyde účinnosti novela živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.) číslo 140/2014 Sb., kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu sledujíc vládní Akční plán snižování administrativní zátěže podnikatelů a také ochranu osobních údajů.

Více se dozvíte zde: http://www.maceklegal.cz/novela-zivnostenskeho-zakona.html

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal