Kdo platí silniční daň?

Silniční daň se vztahuje na motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice, pokud jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti.

Pokud se jedná o vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, které je určené výlučně k přepravě nákladů a registrované v České republice, pak se na něj silniční daň vztahuje vždy, tedy i v případě, že nejsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti.

Naopak výhodou mají úsporné vozy. Zákon osvobozuje od silniční daně hlavně vozidla s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla na LPG a některá další.

Silniční daň musí platit fyzická i právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsán v technickém průkazu. Poplatníkem je rovněž zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, pokud daňová povinnost nevznikla již jeho provozovateli.