Jak vytvořit propracovaný podnikatelský plán?

  1. Nejprve si vytvořte stručný, leč výstižný popis vašeho podnikatelského úmyslu. Nejlepším vodítkem ke splnění této části je situace, kdy posluchač pochopí myšlenku vašeho projektu dříve, než vykouří jednu cigaretu. Tím máte splněnou první část podnikatelského plánu –  a tou je stručný popis.
  2. V druhé řadě je třeba se zaměřit na detailně propracovaný plán obsahující veškeré detaily potřebné k jeho realizaci. V této oblasti je třeba popsat funkčnost, výrobu, chod projektu, zmapování konkurence, dosažené cíle a další aspekty zasahující do produkční části projektu. Této oblasti je třeba věnovat opravdu veškerou pozornost. Nedostatky v této otázce by mohly být pro celý projekt velkým rizikem.
  3. Třetím bodem je časový harmonogram a náročnost realizace projektu. V této oblasti je třeba vytvořit jasné cíle v časových horizontech odrážející situaci na trhu, konkurenční prostředí, základní kapitál, marketingové strategie a jejich výsledky apod.
  4. Ve výše uvedením bodě je zmínka o marketingové strategii. To je jedna z dalších oblastí, které je třeba věnovat dostatek času, neboť bez reklamy a marketingu se dnes na trhu lze jen těžko úspěšně pohybovat. Zde je tedy třeba popsat způsoby, jak se bude produkt prodávat a na trhu klientům nabízet, jaké způsoby mediální podpory jsou vhodné zvolit, či jaké náklady na reklamu je třeba vynaložit.
  5. Důležitou součástí podnikatelského plánu je finanční náročnost projektu. Veškerá finanční náročnost, tj. prvotní investice, náklady na chod projektu, na mediální kampaň a marketing apod.
  6. Poslední důležitou oblastí jsou rizika, která sebou projekt nese. Rizika, která sebou nesou oblasti, jako například marketingová strategie, konkurenčního prostředí, náročnosti realizace apod. Kritické zamyšlení a snaha podívat se na projekt z kritického hlediska je jedním z hlavních pilířů úspěšného business plánu.
PřílohaVelikost
PDF icon busyman_vzorovy-podnikatelsky-plan.pdf869.19 KB