Jak vložit podnikatelský záměr

Máte dobrý podnikatelský nápad a chcete jej prezentovat investorům pomocí portálu Busyman.cz? Pro vložení podnikatelského záměru do databáze doporučujeme pár pravidel, které je pro kvalitní prezentaci směrem k investorům důležité dodržovat:

 • Popis projektu by měl být dlouhý maximálně 2000 znaků
 • Popis musí být gramaticky a stylisticky správně - neměla by chybět diakritika!
 • Popis by měl obsahovat následující informace:
  • O jaký produkt / službu se jedná?
  • Co nabízí trhu nového/ inovativního / lepšího než konkurence?
  • Co do projektu vkládá autor?
  • Co od investora autor žádá?
  • Co investorovi nabízí a kdo by měl být jeho ideálním investorem?
 • Popis by měl být strukturovaný:
  • Základní popis projektu
  • Výhody / nevýhody / stručná analýza trhu
  • Projekt v číslech
  • Nabídka investorovi a výše celkové investice do projektu
 • Nakonec je důležité doplnit, zda k projektu máte podnikatelský plán