Jaroslav Weis

Založením obchodník a finančník. Background v několika FMCG firmách od pozice managera pro klíčové zákazníky až po obchodního ředitele v miliardové mezinárodní firmě. Za své více než 15 leté praxe načerpal bohaté zkušenosti s budováním a vedením týmů v ČR a SR. Nastavováním obchodní a distribuční strategie, produktového mixu a řízením zákazníků. Na poli financí má bohaté zkušenosti s nastavování finančních plánů i řízením P&L.

V životě se řídím dvěma moudry: "kdo je připraven, není zaskočen" a "nebát se a nekrást".

Všechny podklady navazují na zkušenosti a podklady platformy Busyman, speciálně pro ni vznikly následující služby. Každá varianta předpokládá 10 hodin společné práce, osobně a za využití Skype nebo telefonu. Z vaší strany je třeba mít připravené všechny potřebné informace (viz. popis služeb) nebo je velmi flexibilně zajistit.

Varianty jsou následující:

1. Váš Business plán v číslech

Chcete vidět, s jakými penězi potřebujete váš projekt rozjet a co vám to finančně přinese? Formulujeme váš projekt pomocí čísel, s jejich pomocí se můžete rozhodovat. Vytvoříme výstupy v excelových tabulkách, které budete moci převzít a samostatně si modelovat různé varianty. Společně vytvoříme výstup, který bude přehledný formátem a jasný obsahem a bude použitelný pro představení investorům.

K úspěšnému zvládnutí mentoringu je z vaší strany třeba mít připravené všechny dostupné informace o vašem projektu/produktu, výrobní (nákupní) a prodejní ceny, předpokládaná prodaná množství a přehled o všech nákladech a jejich výši.

Výstupem bude:

 • Produktový mix výrobků/služeb - jejich množství a vývoj v čase. Tzn. kolik výrobků/služeb jednotlivého typu chcete prodat za předem definované období
 • Cenová mapa - revize nastavení cenové politiky, zacenění jednotlivých produktů/služeb a jejich marže. To vše s přihlédnutím k vývoji prodejních cen a cen vstupů v čase.
 • Nákladové položky - revize nákladových položek, jejich výše i složení tak, aby bylo zajištěno, že se v blízké budoucnosti neobjeví náklad, se kterým se nepočítalo a který může projekt ohrozit.
 • Výsledovka (P&L tj. profit and loss account) - vaše výnosy, náklady, zisk. Zde využijeme všechny zjištěné vstupy. Výsledkem bude finanční obraz celého projektu.
 • Cash flow plan - po měsících či výhled na další roky v kumulovaných číslech.
 • Break event - stanovení od kdy by měl být projekt ziskový.
 • Návratnost investic

 

2. Analýza vašeho trhu a definice zákaznických skupin

Kde je váš trh, jak je velký a jak je segmentovaný? V čem je vaše konkurenční výhoda? Jaké zákaznické potřeby váš produkt/služba řeší? Kdo je váš zákazník a jaké jsou jeho charakteristiky? Kdo je vaše konkurence? Jaké jsou její silné a slabé stránky. Společně "číselně pojmenujeme" váš trh, kvalifikovaně odhadneme jeho velikost a přesně definujeme koncového zákazníka/uživatele. Pomohu vám identifikovat klíčové body a přidanou hodnotu pro investory.

K úspěšnému zvládnutí mentoringu je z vaší strany třeba mít připravené všechny dostupné informace o vašem projektu/produktu, potenciálním trhu, konkurenci a zákazníkovi.

Výstupem bude:

 • jaký je váš trh a potenciální tržní segmenty (velikost a dynamika)
 • definice vašeho koncového zákazníka nebo zákaznických skupin
 • jaké výrobky/služby jsou vaší konkurencí
 • největší hráči na vašem trhu a jejich chování
 • ceny a marže na trhu
 • unikátní výhoda mého produktu
 • za jakou prémii mohu unikátní výhody nabídnout?

 

3. Analýza vašeho prodejního/distribučního modelu

Jak váš výrobek/službu chcete dostat k zákazníkům? S jakou efektivitou? Chcete prodávat přes distributory, maloobchod či on-line? Společně identifikujeme klíčové body a získáte komplexní pohled na potenciální prodejní kanály. Pomohu vám nastavit efektivní a ekonomicky nejvhodnější distribuční model pro váš produkt/službu.

K úspěšnému zvládnutí mentoringu je z vaší strany třeba mít připravené všechny dostupné informace o vašem projektu, trhu a plánovaném prodejním modelu.

Výstupem bude:

 • kdo jsou moji zákazníci či zákaznické skupiny
 • potenciální prodejní kanály - existující, nové
 • jaký je efektivní obchodní model pro různé typy obchodu?
 • náklady na jednotlivé prodejní kanály
 • efektivita jednotlivých prodejních kanálů
 • přiřazení distribučních nákladů k výrobku/službě
 • návratnost z pohledu prodaného množství

 

4. Individuální balíček

Můžete si vybrat body z předchozích třech balíčků a navrhnout si váš vlastní. To může být buď v rozsahu 10 hodin společné práce, jako ostatní balíčky (rozsah bude nejprve společně odsouhlasen), nebo po individuální dohodě i rozšířený podle vašich potřeb. V tom případě bude cena domluvena individuálně.

Potenciální témata:

 • výběr vhodných spolupracovníků a jejich tréning
 • tréning obchodního týmu
 • motivace týmu a odměňovací model
 • nastavování ročních prodejních plánů
 • příprava na jednání s investorem
 • další témata dle vaší aktuální potřeby