Vlastní kapitál

Vlastní kapitál

Kategorie: 

Vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele. V rozvaze se vykazuje na straně pasiv.