Neoprávněné podnikání

Neoprávněné podnikání

Kategorie: 

Provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost.