Likvidita

Likvidita

Kategorie: 

Schopnost přeměnit svá aktiva do likvidní formy bez většího poklesu ceny a dostát svým závazkům během určité doby, míra této schopnosti.