Kmenový kapitál

Kmenový kapitál

Kategorie: 

Peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. Dříve „základní jmění“.