B2C

B2C

Kategorie: 

Z anglického jazyka „Business to Consumer“ – označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel.