Akceptace

Akceptace

Kategorie: 

Přijetí, uznání.