Absolutní cena

Absolutní cena

Kategorie: 

Cena vyjádřená v peněžních jednotkách.