ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZÁBAVNÍCH HER PRO MĚSTA, OBCE, FIRMY A EVENTY

ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZÁBAVNÍCH HER PRO MĚSTA, OBCE, FIRMY A EVENTY

1962
Požadovaná výše investice (od): 
2 000 000 CZK
Odhadovaná návratnost investice: 
36 měsíců
Odhadovaná doba realizace: 
3 měsíce

Cílem celého projektu je vytvořit komplexní službu pronájmu jedinečných mobilních atrakcí, organizace zábavy pro děti i dospělé na firemních akcích, svatbách, dětských dnech s nabídkou pro celou ČR i zahraničí. Projekt má podobu přehledných internetových stránek sloužících k objednání a rezervování atrakcí.
 
S touto aktivitou začal autor před necelými dvěma lety a minulou sezónu navštívil mnoho eventů s pěti svými atrakcemi. Do atrakcí a nezbytných dalších věcí k přepravě, manipulaci a bezpečnosti bylo investováno cca 1 200 000 Kč.
 
Po absolvování sezóny dospěl autor k závěru, že tato činnost má obrovský potenciál a velmi širokou klientelu. Účastnil se cca 70 akcí a eventů. Již na další sezónu se mu začínají hromadit objednávky na akce, a tudíž začal realizovat nápad o spuštění jedinečného projektu, který nemá v ČR obdoby. Investice bude využita na výrobu 25-30 ks jednoduchých moderních atrakcí pro děti, nakoupení 10 středně velkých nafukovacích atrakcí od přímého dodavatele z Číny a nákupu 3 obrovských nafukovacích atrakcí. Dodavatel potvrdil, že je jediný odběratel v Čechách, přičemž originalita atrakcí spočívá i v tom, že dodavatel vyrobí atrakce na míru a dle konkrétního zadání.
 
Už jsou registrovány zakázky na příští rok a nyní se hledá partner, který pomůže projektu expandovat.

Názor Busyman.cz: 

„Důvod, proč pracujeme s tímto projektem je, že jeho zakladatel dokázal v krátkém čase ověřit potenciál trhu desítkami akcí, zajistit si dodavatele a vše zafinancovat z vlastních zdrojů.
Nyní hledá partnera, který mu pomůže v expanzi a vybudování stabilního a výsadního postavení v tomto segmentu nejprve v ČR a následně i v dalších zemích.“

Více informací k projektu

v CZK