Hledám investora na projekt Dětský klub

Hledám investora na projekt Dětský klub

1553
Požadovaná výše investice (od): 
150 000 CZK
Odhadovaná doba realizace: 
ihned

Hledám investora na projekt Dětský klub, jako nový model kolektivní péče o předškolní děti.

Návrh záměru zákona spočívá v pravidelné péči o děti od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu mimo domácnost dítěte, poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte jako v mateřské škole,

hlavně jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě. Náš záměr vychází částečně z faktu rušení státních školek.

Cílem do budoucna je otevření několika dalších poboček, kdy investorovi nabízím 20% z celku, a to proti vkladu 150 000 Kč.

Více informací k projektu

v CZK