MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO REGENERACI POUŽITÉHO PRŮMYSLOVÉHO OLEJE

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO REGENERACI POUŽITÉHO PRŮMYSLOVÉHO OLEJE

1954
Požadovaná výše investice (od): 
2 000 000 CZK
Požadovaná výše investice (do): 
10 000 000 CZK
Odhadovaná návratnost investice: 
24 měsíců
Odhadovaná doba realizace: 
6-12 měsíců

Opotřebené oleje jsou odpadní surovinou a patří mezi „nebezpečný odpad“. Ve větším množství (cca od 0,5t) se vykupují jako druhotná surovina a díky velmi nízké ceně (podle znečištění 1-3 Kč/l) jsou určeny již jen jako „energetické“ oleje převážně ke spalování (hutní průmysl, cementárny, lokální kotle).

Spalování je ale velmi neefektivní způsob využití této suroviny, protože použité oleje lze opakovaně „regenerovat“ a mohou tak opětovně sloužit svému určení. Běžně užívanou technologií regenerace je rafinace v rafinérii, což je energeticky velmi náročný a nákladný proces.

Mobilní regenerační stanice (viz. úvodní obrázek) oproti současným provozům v sobě kombinuje hned 2 zásadní konkurenční výhody a to výrazně nižší energetickou náročnost a díky homologaci jako mobilní zařízení i sníženou legislativní zátěž pro zahájení provozu.

Zařízení je vyvinuto, sestrojeno a již nějaký čas pracuje(investice cca 25M Kč). Lze jej přemístit ve dvou 40ti-stopých kontejnerech a během několika dní postavit prakticky kdekoli.

Hledá se partner pro další rozvoj technologie či lze řešit případný plný odkup know-how novému majiteli

Názor Busyman.cz: 

„U projektu jsme stáli od jeho samého počátku, v době, kdy byl ještě na papíře. Tehdy do něj šla historicky nejvyšší investice v rámci Busymana, kdy za tuto částku se projekt zrealizoval, otestoval a získal veškerá potřebná oprávnění. Nyní však potřebuje partnera, který pomůže zejména po businessové stránce.“

Více informací k projektu

v CZK