SYSTÉM DETEKCE A RUŠENÍ NEDOVOLENÉ KOMUNIKACE

SYSTÉM DETEKCE A RUŠENÍ NEDOVOLENÉ KOMUNIKACE

1910
Požadovaná výše investice (od): 
2 000 000 CZK
Požadovaná výše investice (do): 
5 000 000 CZK
Odhadovaná návratnost investice: 
24 měsíců
Odhadovaná doba realizace: 
12 měsíců

Společně s drogami tvoří pašované mobilní telefony nejzásadnější problémy, se kterými se potýkají vězeňské služby po celém světě. Projekt má potenciál vyřešit problém nedovolené komunikace ve věznicích a dalších prostorech s omezenou možností komunikace. Proti jiným známým systémům je technicky řešen tak, že detekuje a následně ruší nedovolenou komunikaci jen v rámci konkrétního prostoru a pouze po dobu přítomnosti mobilního telefonu. Vězeňská služba okamžitě vidí přesné místo, kde dochází k pokusům o komunikaci a má tak možnost zařízení neprodleně odebrat.

V současné chvíli bylo do projektu investováno zhruba 130 000 Kč. Časová investice byla 3 měsíce do vývoje HW a obslužného SW. Následných několik měsíců zabrala snaha o vlastní distribuci, nalezení partnera a další ladění SW.

Ukázalo se, že projekt, respektive jeho obchodní stránka, je poměrně finančně náročný a vyžaduje dobré kontakty v oblasti bezpečnosti i politiky na mezinárodní úrovni. Není tak v možnostech firmy nadále pokračovat samostatně. Proto hledáme silného investora a partnera, který by nám pomohl nejen finančně, ale i formou svého obchodního know-how.

Názor Busyman.cz: 

„Projekt má za sebou přípravu, koncepci, i myšlenku. Jedná se o specializovanou technologii a know-how, jak směrově rušit či sledovat nedovolenou komunikaci v určitém prostoru.“

Více informací k projektu

v CZK