JEDINÁ TRAMPOLÍNOVÁ ARÉNA NA MORAVĚ S PŘESAHEM NA POLSKO A SLOVENSKO

JEDINÁ TRAMPOLÍNOVÁ ARÉNA NA MORAVĚ S PŘESAHEM NA POLSKO A SLOVENSKO

1877
Požadovaná výše investice (od): 
6 500 000 CZK
Požadovaná výše investice (do): 
7 000 000 CZK
Odhadovaná návratnost investice: 
24 měsíců
Odhadovaná doba realizace: 
5 měsíců

Cílem projektu je využít potenciál boomu v oblasti sportu a zdravého životního stylu ve spojení s novinkou na trhu, kterou jsou trampolínové, neboli Jump parky. Jedná se o sportoviště s plochou od cca 500 m2 s různými druhy trampolín a skákacích atrakcí pro děti i dospělé, umístěné v uzavřené hale, čímž je zabezpečeno celoroční využití. Momentálně jsou známé 2 Jump parky v ČR (Praha a Brno), 1 na Slovensku (Bratislava) a několik v Německu. Je hotova analýza těchto zařízení a zpracován potenciál pro plánovanou výstavbu. 

V Praze po otevření byla návštěvnost cca 60 000 lidí za rok. V lokalitě plánované realizace je navíc přesah do Polska, a na Slovensko. Příjem je počítán z několika různých zdrojů a marketingových aktivit, ne jen ze vstupného. 

Do projektu byla dosud investována práce 2 lidí – autorů. S ohledem na objem finančních prostředků potřebných pro start projektu (cca 6,5mil. Kč), kdy z vlastních zdrojů dokážou autoři pokrýt cca 20 % nákladů, se rozhodli vyhledat partnera pro realizaci projektu. Investice by byla využita na nákup a instalaci trampolín, rekonstrukci prostor, vybudování malé kavárny v prostoru objektu a nezbytné marketingové výdaje (inzerce, POP, reklama v MHD, marketingová podpora sezónních eventů zaměřených na získání klientely a rozšíření povědomí o Jump parku).

Názor Busyman.cz: 

„Projekt prošel zevrubnou analýzou trhu, po které se autoři rozhodli do něj sami investovat a nyní hledají partnery, kteří by se s nimi na projektu podíleli. Je již vyhlédnuta lokalita, konkrétní nemovitost, zpracovávají se přesné nákladové položky a také probíhají první jednání o možných partnerstvích.
Projekt je lokalizován do oblasti s velkým potenciálem klientů, jejichž oslovení bude probíhat skrze speciální akce, spolupráce a další aktivity.“

Více informací k projektu

v CZK