Počítače, internet, IT

Počítače, internet, IT

Vašemu výběru odpovídá 32 projektů
 • 1350
  Realizováno

  Hledám investora na projekt Optimalizace a řízení finančních toků

  Naše společnost vlastní unikátní software, který umožňuje ve spolupráci s konkrétní bankou řízení finančních toků na klientských účtech. Banka poskytuje vlastníkovi SW denní plnění (provizi) za dodržení obratů na klientských účtech, a toto plnění zasílá na sběrný (technický) účet, který řídí finanční toky přes účty klientské. Naše společnost pro tuto činnost nepotřebuje bankovní licenci, je jen správcem přerozdělování plnění mezi účty vlastněnými klienty. 
Denní plnění ve prospěch sběrného účtu je ve výši 0,3 % z obratu. Banka zahrnuje každodenní obrat na účtech do svých aktiv a vlastního obratu a zvyšuje tak svou pozici na mezibankovním trhu.

  Tento způsob je pro obě strany výhodný, banka byla verifikována např. pro internetové platby systémem CreditPay a dlouhodobě obchoduje s největšími bankovními domy.

 Nástavbou tohoto bankovního SW se dosáhne nejenom řízení finančních toku, ale hlavně odstraněni jejich slabiny a to ve formě optimalizace finančních toků.To umožní podstatné zvýšení denního plnění z 0,3%, až na optimálních 4 -5%denně! To umožní on-line zápočet mezi účty správce a klientů, který probíhá každou sekundu, minutu, hodinu nonstop!

  Předpokládané náklady na propojení nástavby SW s bankovním SW, zřízení sběrného účtu a vytvoření systému správcovských účtů a následně první sady klientských účtů jsou 200.000 Euro. Povinný (minimální) obrat na každém z klientských účtů je 1.000 USD měsíčně, tedy průměrný plat českého klienta ve výši asi 18.300 Kč. 

  Pro více informací o tomto projektu prosím kontaktujte info@busyman.cz

  Vše podpoženo podnikatelským plánem.

 • 1203
  Realizováno

  Hledám investora na projekt Moderní doprava

  727 209 CZK

  Jedná se o webový portál, řešící problematiku v dopravě.
  Je přizpůsoben přímo požadavkům klientů (výrobních a dopravních společností).
  Na portál není povolen přístup zprostředkovateli. Od investora požaduji 600 000 Kč za 15 % ze zisku.
  Návratnost investice pro investora očekávám za 16 měsíců (celkem za rok 2010 a 2011 je to částka 727 209 Kč).

Stránky