P2P PLATFORMA PRO CESTOVATELE A JEJICH VYBAVENÍ

P2P PLATFORMA PRO CESTOVATELE A JEJICH VYBAVENÍ

1951
Požadovaná výše investice (od): 
4 800 000 CZK
Požadovaná výše investice (do): 
6 000 000 CZK
Odhadovaná návratnost investice: 
36 měsíců
Odhadovaná doba realizace: 
6 měsíců

Jedná se o P2P online službu, která se zabývá problematikou sdílené ekonomiky. Projekt řeší zapůjčování sportovních a cestovatelských potřeb. Platforma je primárně cílená na velké městské aglomerace, přímořská letoviska, horská střediska a pravidelné sportovní akce. Jedná se o první aplikaci tohoto typu na trhu.

Projektu bylo věnováno prozatím 6 měsíců obsahového vývoje, který se týká zrodu webových stránek a jeho obsahu databáze vč. obchodních podmínek, mobilní iOS, Android aplikace a bylo do něj investováno v řádech desetitisíc korun.
Ze statistik vyplývá fakt, že právě toto odvětví má veliký potenciál, neboť:
-Sdílená ekonomika každým rokem exponenciálně roste, a v roce 2025 nabyde hodnoty kolem 335 miliard $.
-Každý člověk denně stráví v průměru 3,5 hodiny na svém mobilním zařízení. Ročně procestuje svět 1,2 miliardy lidí.
-Je přes 75 miliard aplikací stažených na platformách iOS a Android.

Strategického investora hledáme, z důvodu expanze platformy na globální trh. Růst projektu musí být zajištěn z právního a finančního hlediska. Investice bude sloužit ke globální marketingové kampani, dokončení aplikace i webových stránek, mzdy pro případné specialisty v oblasti účetnictví a práva.

EN: P2P online service, that deals with issues of shared economy. The project solves borrowing sports and travel things especially for travellers. The platform is primarily targeted to large urban agglomerations, seaside resorts, mountain resorts and regular sports and travel events. This is the first application of this type on the market.
In case of any interest, do not hesitate to contact Busyman for further informations.

Názor Busyman.cz: 

„Autoři na projektu pracují již dlouho a mají za sebou velmi dynamický vývoj. Mají hotovou grafiku, design, funkci celé platformy a jasný koncept další práce.
Na projektu nás zaujal právě tým a energie, kterou do něj vkládají, stejně jako segment s rostoucím potenciálem každým rokem.“

Více informací k projektu

v CZK