AUTOMATIZOVANÉ VEDENÍ OSOBNÍCH/FIREMNÍCH FINANCÍ A JEJICH ANALÝZA

AUTOMATIZOVANÉ VEDENÍ OSOBNÍCH/FIREMNÍCH FINANCÍ A JEJICH ANALÝZA

1875
Požadovaná výše investice (od): 
3 000 000 CZK
Požadovaná výše investice (do): 
20 000 000 CZK
Odhadovaná návratnost investice: 
36 měsíců
Odhadovaná doba realizace: 
6 měsíců

Systém provádí automatickou evidenci výdajů a příjmů a roztřídění na kategorie přes synchronizace s bankami. Systém prostřednictvím bankovních služeb, tzv. „Informuj mě o pohybu“ a další systémová nastavení, poskytuje svým uživatelům kompletní přehled o pohybu jejich financí. Toto je hlavní rozdíl oproti všem jiným aplikacím na správu příjmů a výdajů, kde se vše musí zadávat ručně. V současné době je do systému napojeno několik českých bank.

Systém má také další inovace, které ho dělají pro uživatele intuitivnější.

Autor do projektu investoval cca 100 000 Kč a 5 měsíců vývoje (primárně to byl vývoj pro vlastni potřebu).
Nyní hledá investora pro zrychlení vývoje, neboť osobní kapitál může uvolňovat jen postupně, takže by případná finalizace systému trvala velmi dlouho.

Názor Busyman.cz: 

„Projekt má velmi zajímavé programování se spoustou inovativních prvků, které současné aplikace nemají. Díky algoritmu se aplikace učí, čím více uživatelů, tím přesnější zadávání výdajů.
Má potenciál globální expanze a velmi zajímavých obratů za předpokladu, že se naprogramuje a postaví stabilní backround společnosti.“

Více informací k projektu

v CZK