Busyman Startupy

Busyman Startupy

Umění oslovit investora tkví v perfektní připravenosti a je právě jedním z hlavních aspektů k úspěšnému startu Vašeho nového podnikání. Našima rukama již prošly stovky start-upů, podnikatelských záměrů a investičních projektů - správnou přípravu pro jednání s investorem máme v krvi! 

Podpoříme Vás v následujících oblastech:

  • Pomůžeme Vám připravit profesionální teaser Vašeho projektu tak, aby investora zaujal na první pohled
  • Sestavíme s Vámi podnikatelský plán
  • Poradíme Vám, jak oslovit investora
  • Připravíme Vás na úskalí jednání s investorem
  • Jsme Vám plně k dispozici po celou dobu jednání o investici
  • Pomůžeme Vám s přípravou právních a administrativních kroků při vstupu
    investora do projektu

Sestavení profesionálního teaseru

První dojem při oslovení investora je jedním z nejdůležitějších kroků k tomu, abyste investora získali na svou stranu a zaujali jej do takové míry, že Vám bude ochotný poskytnout finanční prostředky k realizaci Vašeho inovativního nápadu.

Teaser má za úkol navnadit investora a posadit ho k jednacímu stolu - nepodceňujte tuto klíčovou fázi začátku Vašeho podnikání! V rámci kvalitní tištěné dvoustránkové prezentace daného nápadu, tým Busyman.cz zpracuje podrobný a přehledný plán obsahující nejdůležitější informace o daném projektu. Díky této prezentaci se nositelům inovativních nápadů zvyšuje šance rychleji zaujmout, oslovit investora a realizovat svůj projekt.

Díky teaseru bude Váš projekt prezentován nejen na internetových stránkách BUSYMAN.cz, ale i v tištěné formě přímo investorovi, který si bude moci projekt podrobně nastudovat. Teasery se dále přímo prezentují při osobních setkáních s členy našeho BUSYMAN Clubu.

 

Pomůžeme Vám s podnikatelským plánem

Každý jsme se v životě setkali se situací, kdy některým ekonomickým rozhodnutím, podnikatelským či účetním procesům příliš nerozumíme, nebo na ně nemáme čas. Nevíte-li si rady, jakým způsobem vytvořit podnikatelský plán, či jak postupovat při oslovení investora, i s tím Vám pomůžeme.  

Na papíře vypadají plány úplně jinak než v hlavě. Při přípravě business plánu se ujistíte, zda je váš podnikatelský záměr životaschopný, kolik vás bude připravovaný projekt stát a možná úskalí uvidíte v dostatečném předstihu. Pokud budete potřebovat finančního partnera v podobě banky, investora či společníka, bude váš podnikatelský plán jednou z prvních věcí, které je budou zajímat.

Investor je v převážné většině člověk, který má zájem investovat do projektů, jež mají přehledný podnikatelský plán, jasnou finanční náročnost a analýzu trhu, konkurence a možných rizik. Chcete-li proto v podnikání získat jeho přízeň, buďte dobře připraveni! 

V praxi jsme si již párkrát zažili, že při podcenění přípravy podnikatelského plánu přišla po několika měsících od spuštění projektu náhlá ekonomická tíseň, na kterou ani autor, ani investor nebyli od začátku připraveni a projekt se musel pozastavit a čelit tak neplánovaným (a mnohdy nepříjemným) řešením.