Dotazy, aneb odpovědi na nejčastější otázky

Dotazy, aneb odpovědi na nejčastější otázky

Jak vkládat projekty a co by měly obsahovat?

Podnikatelské záměry se vkládají skrze formulář umístěný pod odkazem „vložit nápad“ na úvodní obrazovce. Doporučujeme vkládat projekt, který má zpracovaný podnikatelský plán, má jasnou výši investice a nabídku pro investora. Text, který vkládáte do formuláře je vaší vizitkou, proto dbejte na stylistiku, jazyk a gramatiku. Naši konzultanti vždy preferují osobnější přístup s klientem, proto při vkládání dbejte na vložení správné emailové adresy a nezapomeňte vložit Vaše telefonní číslo pro pozdější komunikaci o projektu.

Nezapomínejte, že i krátký popis projektu musí obsahovat:

  • Název projektu
  • Stručný popis a historii
  • Hlavní záměr projektu a hlavní podnikatelské aktivity
  • Strukturu
  • Harmonogram realizace projektu
  • Rizika realizace projektu
  • Rozbor konkurence a stav trhu
  • Odlišnost přístupu oproti hlavním konkurentům
  • Ekonomicko-finanční situaci projektu
  • Zdroje financování (vlastní/cizí a nabídka pro investora)

 

Proč bych měl/a využít poradenství?

Profesionalita a připravenost Vašeho projektu je to nejdůležitější. Abyste měli maximální šance oslovit investora, znamená to vědět přesně to, co bude chtít investor slyšet a jak mu správně na jeho dotazy odpovídat. Naši konzultanti s investory pracují denně, tvoří jim portfolio investičních příležitostí a znají jejich požadavky. Nebojte se proto pomoci od expertů, kteří Vám pomohou zpracovat podnikatelský plán, prezentaci pro investory, ale i perfektně připraví na úskalí jednání s potenciálními investory.

 

Za co se platí provize?

Na začátku bychom si měli říci, že provize je cena za služby Busyman.cz konkrétně za úspěšnou realizaci investice směrem do projektu, uzavření prodeje nemovitosti, zprostředkování úvěru nebo půjčky do podnikání. Provize funguje formou "success fee" a je vyplácena pouze v případě úspěšné realizace investice. Provize se dělí na dvě rovnocenné poloviny, kdy jednu platí investor po oznámení vstupu do projektu, druhou autor po obdržení prostředků od investora. V praxi, pokud autor nemá prostředky k uhrazení své poloviny succes fee, může o ní navýšit požadovanou výši investice. To je ovšem na domluvě mezi autorem a investorem. Výše provize je progresivně závislá na výši investice.

 

Jaký je obecný postup realizace projektu?

Po vložení podnikatelského záměru či nápadu Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na osobní schůzce. Na té s Vámi projdeme koncepci Vašeho záměru, abychom si udělali představu, zda je pro investory zajímavý a zda obsahuje alespoň základní podklady a materiály. Z těchto materiálů Vám pomůžeme zpracovat podklad pro investory, tzv. teaser. Na tuto formu jsou naši investoři zvyklí a jejím primárním cílem je stručně a jasně předat základní parametry investorovi tak, aby se na základě nich mohl rozhodnout, zda stojí o osobní schůzku s autorem. Teaser je neveřejný dokument, ke kterému mají přístup pouze naši investoři. Teaser bude zalistován do naší databáze projektů na dobu 12 měsíců, během kterých se na něj investoři mohou přihlásit a kdy my projekt při různých příležitostech aktivně komunikujeme potencionálním investorům. V případě zájmu ze strany investora o Váš projekt, Vás s ním posadíme k jednomu stolu, kde se s ním seznámíte a proberete veškeré aspekty Vašeho podnikatelského záměru.