Náš právník

Náš právník

Dovolujeme si Vám oznámit, že Busyman otevírá novou rubriku "Náš právník", v rámci které budou uveřejňovány články z oblasti práva zaměřené na byznys podnikatelů, zejména v duchu zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku, jejichž účinnost nastala 1. 1. 2014.

Busyman navázal spolupráci s advokátem Mgr. Danielem Mackem, který bude na uvedené téma na www.busyman.cz zveřejňovat své články.

Mgr. Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz

Přehled článků

NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA

2.9.2015

Dne 1. 7. 2015 vstoupila v účinnost vládní novela energetického zákona (zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií), která zasáhla zejména úpravu průkazu energetické náročnosti budovy, tedy dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části. Největší změnou,...........více se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/novela-energetickeho-zakona.html

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

Právní úprava Bitcoinu v ČR a její budoucí vývoj

2.9.2015

Bitcoin by se, velmi zjednodušeně řečeno, dal definovat jako internetová open-source peer to peer platební síť, v jejímž rámci lze k platebním transakcím používat stejnojmennou kryptoměnu. Kryptoměna představuje digitální měnu, která je určitým způsobem šifrovaná, a to z důvodu využití řetězení digitálních podpisů jednotlivých převodů.

Dále Bitcoin využívá peer to peer sítě, ve kterých spolu komunikují přímo jednotliví klienti, tzn. uživatelé sítě. Opakem je pak síť klient – server, ve které klient vždy komunikuje s centrálním serverem, jehož prostřednictvím následně komunikuje s dalšími uživateli. Díky tomu, že síť Bitcoinu vzniká mezi samotnými klienty a postrádá tedy existenci centrálního serveru, či ústředního bodu nebo centra v rámci sítě, ze které by byla řízena, dochází k decentralizaci, díky které je bitcoinová síť velmi bezpečná, protože je téměř nemožné její zneužití. Dalším ze zabezpečovacích prvků je způsob emise nových Bitcoinů, jež je řízena automaticky (v současné době se jedná o 25 nových bitcoinů za cca každých 10 minut) a předpokládá se, že většina Bitcoinů bude emitována v roce 2030, kdy se emise výrazně zpomalí a následně bude dobíhat až do roku 2140, kdy dojde k emisi všech Bitcoinů, jejichž množství se zastaví na čísle cca 21 milionů.

Vzhledem k tomu, že Bitcoin je jako měna velmi mladá (první transakce byla provedena na počátku roku 2010), není vázána na žádnou konkrétní zemi a je měnou čistě virtuální, nabízí se samozřejmě spousta otázek v souvislosti s její právní úpravou. Kvůli dynamickému rozvoji začínají zákonodárci reagovat zajištěním právního rámce až nyní. Přístupů je samozřejmě několik. Některé země měnu uznávají jako soukromé prostředky, jiné země Bitcoiny explicitně zakazují či dochází k omezování vydávání licencí pro výměnu Bitcoinů. Bitcoiny a další virtuální měny se dostávají do hledáčku státního dozoru z prostého důvodu. Jak již bylo řečeno, jde v podstatě o živelnou síť, která žije svým vlastním životem a není podřízena žádnému dozoru ani regulaci jakékoliv autority, ať už státní či jiné. V podstatě jediným omezením jsou regulace čistě technického rázu, které se týkají fungování samotné sítě nebo tzv. těžení nových bitcoinů, tedy jejich emise, která je ale, jak už bylo zmíněno, omezena horní hranicí, kterou není možné překročit. Rizika existence této „šedé“ zóny se nabízejí snadno. Může se jednat například o daňové úniky, „praní špinavých peněz“, tj. o legalizaci výnosů z trestné činnosti, apod.

Vzhledem k rizikům, která jsou popsána výše a která souvisí s rozšířením používání virtuálních měn v běžném životě, je Ministerstvem financí připravován návrh novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, který již zohledňuje existenci virtuálních měn a povinnou osobou se, podle tohoto návrhu, stává také osoba poskytující služby s virtuální měnou. Podle důvodové zprávy k novele zákona č. 253/2008 Sb. není totiž ze strany ČNB Bitcoin dosud uznán ani jako tuzemská ani jako zahraniční měna, a proto nepodléhá regulaci zákona o platebním styku. Potřeba regulace je navíc umocněna tím, že se v České republice začínají objevovat poskytovatelé a zprostředkovatelé služeb úzce souvisejících s virtuálními měnami. Z důvodu chybějící právní regulace však výkon tohoto podnikání probíhá zcela bez zvláštní regulace pod hlavičkou volné živnosti zprostředkování obchodu a služeb. Tyto důvody tedy byly hlavní motivací zákonodárce pro vypracování novely tohoto zákona.

Virtuální měna je v tomto návrhu zákona specifikována jako elektronicky uložená jednotka, která není peněžním prostředkem podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ale je přijímána osobu odlišnou od emitenta jako platba za zboží či služby. Tím dochází k odlišení virtuálních měn, či kryptoměn, od elektronických peněz, které jsou upraveny v zákoně o platebním styku. Povinnou osobou, která musí při překročení hodnoty jednotlivých obchodů (pokud hodnota jednotlivého obchodu převyšuje 1 000 EUR u obchodů, jejichž účastníkem je povinná osoba nebo 15 000 EUR, pokud povinná osoba účastníkem obchodu není) identifikovat klienta, je podle návrhu zákona osoba, která jako předmět své podnikatelské činnosti pro jiného kupuje, prodává, uchovává, spravuje nebo zprostředkovává nákup a prodej virtuální měny, případně poskytuje další služby spojené s virtuální měnou.

Do budoucna je možno kromě právní úpravy regulující opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti očekávat také regulaci virtuálních měn z pohledu DPH. Generální finanční ředitelství se totiž vyjádřilo v tom smyslu, že vývoj v oblasti virtuálních měn pečlivě sleduje a do budoucna chystá návrh zákona, který bude upravovat obchodování velkých objemů bitcoinů právě z pohledu DPH. Je tedy vidět, že legislativa pomalu začíná dohánět toto dynamicky se rozvíjející odvětví.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ ZAMĚSTNAVATELŮM, JEJICHŽ ZAMĚSTNANEC PODLÉHÁ EXEKUCI SRÁŽKAMI ZE MZDY

10.8.2015

Podle některých šetření je až desetina zaměstnanců zatížena exekucí, jejichž výkon je zajišťován srážkami ze mzdy, které provádí zaměstnavatel. Provedení výkonu rozhodnutí, účetní operace, související korespondence a další úkony jsou pak pro zaměstnavatele nejen povinností, ale znamenajíi další náklady. Je běžné, že na jednoho zaměstnance je vedeno i několik exekucí najednou a zejména u větších zaměstnavatelů mohou být tyto náklady značné. Na to by nově měla myslet navrhovaná novela občanského soudního řádu.

VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍTE ZDE: http://www.maceklegal.cz/snizeni-nakladu-zamestnavatelum-jejichz-zamestn...

Mgr. Daniel Macek
Advokát I partner atmacek | legal

PRÁVO ZVEŘEJNIT FOTOGRAFII ZLODĚJE

15.6.2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad), v souladu se striktním výkladem zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v minulosti pravidelně ukládal pokuty osobám, které zveřejňovali fotografie (nejčastěji pořízené jako záběry z kamerového systému) zlodějů bez jejich souhlasu. Fotografie je zcela jistě osobním údajem, na jehož základě lze určitou osobu identifikovat, a jako takový nemůže být bez souhlasu subjektu, o jehož údaj jde, zveřejněn a zpracováván k jinému účelu, než ke kterému byl pořízen.

Nyní se však Městský soud v Praze (rozsudek sp. zn. 11A 77/2012) zastal společnosti, která zveřejnila záběr zloděje z kamerového systému, díky čemuž se jej povedlo dopadnout.

Více inforamcí naleznete zde:

http://www.maceklegal.cz/pravo-zverejnit-fotografii-zlodeje.html

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

KONEC LHŮTY PRO PŘIHLÁŠENÍ VOZIDEL DO CENTRÁLNÍHO REGISTRU

15.6.2015

V lednu letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.), která mimo jiné zrušila takzvané polopřevody (tedy odhlášení a přihlášení vozidla do Centrálního registru silničních vozidel ve dvou krocích). Přehlášení na nového vlastníka se nově provádí jednou žádostí, kterou podává původní i nový vlastník společně (blíže jsme o převodech informovali na www.maceklegal.cz v sekci aktuality).

Pokud bylo v rámci původního systému vozidlo pouze odhlášeno (a je tedy v tzv. polopřevodu), je třeba nejpozději do 30. 6. 2015 podat žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.

Více informací se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/konec-lhuty-pro-prihlaseni-vozidel-do-centralni...

Hezký den, přeje Daniel Macek

ZMĚNY V PROCESU PŘEPISOVÁNÍ VOZIDEL V REGISTRU

10.4.2015

Od nového roku platí novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.), kterou došlo ke zrušení tzv. polopřevodů, tedy odhlášení vozidla z registru silničních vozidel původním vlastníkem a následným přihlášením vlastníkem novým. Nově dochází k přepisu přímo z prodávajícího na kupujícího (nebo např. darujícího a obdarovaného) jedním úkonem. Tím je společná žádost původního i nového vlastníka, kterou lze podat pouze u úřadu příslušného podle bydliště (popř. místa podnikání nebo sídla) původního vlastníka. Účastníci se mohou nechat navzájem zastoupit, plné moci musí mít úředně ověřené podpisy.

Další infomace se dočtete zde:http://www.maceklegal.cz/zmeny-v-procesu-prepisovani-vozidel-v-registru....

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

ZALOŽENÍ VLASTNÍ SPOLEČNOSTI VERSUS KOUPĚ READY MADE SPOLEČNOSTI

7.4.2015

V jednom z našich předešlých článků jsme informovali o základních výhodách a nevýhodách podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným v porovnání s podnikáním živnostenským. Pokud se již rozhodnete pro vlastní společnost, máte na výběr mezi koupí společnosti na klíč, nebo si můžete založit společnost novou. Jaká jsou úskalí obou postupů, Vám přiblíží tento článek.

http://www.maceklegal.cz/zaloz-.html

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB UŽ V ROCE 2016

16.3.2015

Ministerstvo financí plánuje již počátkem roku 2016 zahájit testovací provoz elektronické evidence tržeb, tedy systému, do kterého by se centrálně stahovala data z pokladen o přijatých platbách. Zákazníci by si podle účtenky mohli zkontrolovat, zda živnostník či jiný podnikatel platbu skutečně přiznal. Ministerstvo financí si od systému slibuje zabránění daňovým únikům a zvýšení příjmu do státního rozpočtu v řádu desítek miliard korun.

Živnostníci se obávají jednorázových nákladů, které budou muset na zavedení registračních pokladen vynaložit. Uvažuje se proto o daňovém zvýhodnění jako jisté kompenzaci za to, že náklady na zavedení registračních pokladen ponesou sami živnostníci. Mnoho podnikatelů se však již vyslovilo pro zavedení tohoto systému, jelikož doplácí na daňové podvodníky. Připojení k systému by mělo probíhat ve vlnách podle jednotlivých oborů, začít by se mělo v pohostinství. Menší podnikatelé prosazují zavedení registračních pokladen pouze ve vybraných oborech natrvalo.

Mgr. Daniel Macek
Advokát I partner at macek | legal

OBČANSKÝ ZÁKONÍK ČEKAJÍ ZMĚNY

26.2.2015

Od ledna 2014, kdy vešel v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) se mnoho podnikatelů a dalších subjektů muselo přizpůsobit změnám, které přinesl. Ačkoli byl tento kodex soukromého práva připravován dlouhé roky, takřka ihned po jeho vstoupení do účinnosti se začalo diskutovat o jeho možné úpravě. Prvních změn se pravděpodobně dočkáme již v polovině letošního roku.

Více se dočtete zde:http://www.maceklegal.cz/obcansky-zakonik-cekaji-zmeny.html

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY od 1.1.2015

30.12.2014

Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. dojde s účinností od 1.1.2015 k navýšení základní sazby minimální mzdy.

Více informací naleznete zde:

http://www.maceklegal.cz/zvyseni-minimalni-mzdy.html

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

Stránky