Náš právník

Náš právník

Dovolujeme si Vám oznámit, že Busyman otevírá novou rubriku "Náš právník", v rámci které budou uveřejňovány články z oblasti práva zaměřené na byznys podnikatelů, zejména v duchu zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku, jejichž účinnost nastala 1. 1. 2014.

Busyman navázal spolupráci s advokátem Mgr. Danielem Mackem, který bude na uvedené téma na www.busyman.cz zveřejňovat své články.

Mgr. Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz

Přehled článků

PRÁVO ZVEŘEJNIT FOTOGRAFII ZLODĚJE

15.6.2015

Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad), v souladu se striktním výkladem zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v minulosti pravidelně ukládal pokuty osobám, které zveřejňovali fotografie (nejčastěji pořízené jako záběry z kamerového systému) zlodějů bez jejich souhlasu. Fotografie je zcela jistě osobním údajem, na jehož základě lze určitou osobu identifikovat, a jako takový nemůže být bez souhlasu subjektu, o jehož údaj jde, zveřejněn a zpracováván k jinému účelu, než ke kterému byl pořízen.

Nyní se však Městský soud v Praze (rozsudek sp. zn. 11A 77/2012) zastal společnosti, která zveřejnila záběr zloděje z kamerového systému, díky čemuž se jej povedlo dopadnout.

Více inforamcí naleznete zde:

http://www.maceklegal.cz/pravo-zverejnit-fotografii-zlodeje.html

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

KONEC LHŮTY PRO PŘIHLÁŠENÍ VOZIDEL DO CENTRÁLNÍHO REGISTRU

15.6.2015

V lednu letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.), která mimo jiné zrušila takzvané polopřevody (tedy odhlášení a přihlášení vozidla do Centrálního registru silničních vozidel ve dvou krocích). Přehlášení na nového vlastníka se nově provádí jednou žádostí, kterou podává původní i nový vlastník společně (blíže jsme o převodech informovali na www.maceklegal.cz v sekci aktuality).

Pokud bylo v rámci původního systému vozidlo pouze odhlášeno (a je tedy v tzv. polopřevodu), je třeba nejpozději do 30. 6. 2015 podat žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.

Více informací se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/konec-lhuty-pro-prihlaseni-vozidel-do-centralni...

Hezký den, přeje Daniel Macek

ZMĚNY V PROCESU PŘEPISOVÁNÍ VOZIDEL V REGISTRU

10.4.2015

Od nového roku platí novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (zákon č. 56/2001 Sb.), kterou došlo ke zrušení tzv. polopřevodů, tedy odhlášení vozidla z registru silničních vozidel původním vlastníkem a následným přihlášením vlastníkem novým. Nově dochází k přepisu přímo z prodávajícího na kupujícího (nebo např. darujícího a obdarovaného) jedním úkonem. Tím je společná žádost původního i nového vlastníka, kterou lze podat pouze u úřadu příslušného podle bydliště (popř. místa podnikání nebo sídla) původního vlastníka. Účastníci se mohou nechat navzájem zastoupit, plné moci musí mít úředně ověřené podpisy.

Další infomace se dočtete zde:http://www.maceklegal.cz/zmeny-v-procesu-prepisovani-vozidel-v-registru....

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

ZALOŽENÍ VLASTNÍ SPOLEČNOSTI VERSUS KOUPĚ READY MADE SPOLEČNOSTI

7.4.2015

V jednom z našich předešlých článků jsme informovali o základních výhodách a nevýhodách podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným v porovnání s podnikáním živnostenským. Pokud se již rozhodnete pro vlastní společnost, máte na výběr mezi koupí společnosti na klíč, nebo si můžete založit společnost novou. Jaká jsou úskalí obou postupů, Vám přiblíží tento článek.

http://www.maceklegal.cz/zaloz-.html

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB UŽ V ROCE 2016

16.3.2015

Ministerstvo financí plánuje již počátkem roku 2016 zahájit testovací provoz elektronické evidence tržeb, tedy systému, do kterého by se centrálně stahovala data z pokladen o přijatých platbách. Zákazníci by si podle účtenky mohli zkontrolovat, zda živnostník či jiný podnikatel platbu skutečně přiznal. Ministerstvo financí si od systému slibuje zabránění daňovým únikům a zvýšení příjmu do státního rozpočtu v řádu desítek miliard korun.

Živnostníci se obávají jednorázových nákladů, které budou muset na zavedení registračních pokladen vynaložit. Uvažuje se proto o daňovém zvýhodnění jako jisté kompenzaci za to, že náklady na zavedení registračních pokladen ponesou sami živnostníci. Mnoho podnikatelů se však již vyslovilo pro zavedení tohoto systému, jelikož doplácí na daňové podvodníky. Připojení k systému by mělo probíhat ve vlnách podle jednotlivých oborů, začít by se mělo v pohostinství. Menší podnikatelé prosazují zavedení registračních pokladen pouze ve vybraných oborech natrvalo.

Mgr. Daniel Macek
Advokát I partner at macek | legal

OBČANSKÝ ZÁKONÍK ČEKAJÍ ZMĚNY

26.2.2015

Od ledna 2014, kdy vešel v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) se mnoho podnikatelů a dalších subjektů muselo přizpůsobit změnám, které přinesl. Ačkoli byl tento kodex soukromého práva připravován dlouhé roky, takřka ihned po jeho vstoupení do účinnosti se začalo diskutovat o jeho možné úpravě. Prvních změn se pravděpodobně dočkáme již v polovině letošního roku.

Více se dočtete zde:http://www.maceklegal.cz/obcansky-zakonik-cekaji-zmeny.html

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY od 1.1.2015

30.12.2014

Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. dojde s účinností od 1.1.2015 k navýšení základní sazby minimální mzdy.

Více informací naleznete zde:

http://www.maceklegal.cz/zvyseni-minimalni-mzdy.html

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

VYHLÁŠKA STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA INSTALACE TEPELNÝCH MĚŘIDEL

2.12.2014

Jak jsme informovali v našem předchozím článku, od nového roku bude nutné mít ve většině bytů osazena topná tělesa tepelnými měřiči - kalorimetry, popřípadě indikátory. Odpovědnost za osazení nese stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek. Nesplnění této povinnosti pak může být pokutováno až do výše 200 000 Kč.

Více se dočtete zde:

http://www.maceklegal.cz/vyhlaska-stanovujici-pravidla-instalace-tepelny...

http://www.maceklegal.cz/nova-povinnost-pro-vlastniky-budov-a-svj-od-1-1...

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal
Haštalská 1072/6, Praha 1 –Staré Město, 110 00
www.maceklegal.cz I T: 731 46 48 39 I E: daniel@maceklegal.cz

Partner at HOME 3 s.r.o. – vyvinuli jsme technologii zdravého domu I www.home3.cz

DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA E-SHOPY

2.12.2014

Nový občanský zákoník (NOZ) v mnoha ohledech podrobněji rozvádí práva spotřebitele a zlepšuje jeho postavení ve styku s podnikatelem. Chráněn je především při uzavírání smluv distančním způsobem, tedy při nákupu přes e-shopy.

Více informací z praxe se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/dopady-noveho-obcanskeho-zakoniku-na-eshopy.html

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal
Haštalská 1072/6, Praha 1 –Staré Město, 110 00
www.maceklegal.cz I T: 731 46 48 39 I E: daniel@maceklegal.cz

Partner at HOME 3 s.r.o. – vyvinuli jsme technologii zdravého domu I www.home3.cz

NOVÁ POVINNOST PRO VLASTNÍKY BUDOV A SVJ OD 1. 1. 2015

3.11.2014

Víte, že od 1.1.2015......stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni "vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů."

Více se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/nova-povinnost-pro-vlastniky-budov-a-svj-od-1-1...

Mgr. Daniel Macek
Advokát I partner at macek | legal

Stránky