Náš právník

Náš právník

Dovolujeme si Vám oznámit, že Busyman otevírá novou rubriku "Náš právník", v rámci které budou uveřejňovány články z oblasti práva zaměřené na byznys podnikatelů, zejména v duchu zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku, jejichž účinnost nastala 1. 1. 2014.

Busyman navázal spolupráci s advokátem Mgr. Danielem Mackem, který bude na uvedené téma na www.busyman.cz zveřejňovat své články.

Mgr. Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz

Přehled článků

Kdy je potřeba opatřit si průkaz energetické náročnosti nemovitosti? Novela zákona o hospodaření energií, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2016

20.1.2016

Víte, kdy je potřeba opatřit si průkaz energetické náročnosti nemovitosti? 1. 1. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií.

Véce v článku zde:http://www.maceklegal.cz/kdy-je-potreba-opatrit-si-prukaz-energeticke-na...

Mgr. Kateřina Marešová

Advokátní koncipient at macek | legal

SANKCE PŘI NEPLACENÍ NÁJMU BYTU ČI DOMU

20.1.2016

Víte, že pokud se nájemce dostane do prodlení s placením peněžitého plnění, pronajímatel tak bude moci od 1. 1. 2016 požadovat pouze uhrazení úroků z prodlení?

Více se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/sankce-pri-neplaceni-najmu-ci-domu.html

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

PLACENÍ OPRAV SOUVISEJÍCÍCH S UŽÍVÁNÍM BYTU NÁJEMCEM - BĚŽNÁ ÚDRŽBA A DROBNÉ OPRAVY NOVĚ VYMEZENY NAŘÍZENÍM VLÁDY

5.1.2016

1.1. 2016 se stalo účinným nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmu běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Co vše je zahrnuto pod pojmem běžná údržba bytu a drobné opravy bylo dosud častým místem sporů ve vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem.

Více informací se dočetet zde: http://www.maceklegal.cz/placeni-oprav-souvisejici-s-uzivanim-bytu-najem...

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

CESTOVNÍ NÁHRADY PŘI PRACOVNÍ CESTĚ V ROCE 2016

14.12.2015

V roce 2016 se změní výše cestovních náhrad, které zaměstnavatel hradí svým zaměstnancům, pokud vyrážejí na služební cesty jiným než služebním vozidlem. V tomto článku si nastíníme, zda si zaměstnanci oproti loňskému roku „polepší“, či naopak „pohorší“.

Zde: http://www.maceklegal.cz/cestovni-nahrady-pri-pracovni-ceste-v-roce-2016...

Mgr. Kateřina Marešová

Advokátní koncipient atmacek | legal

Změny v bezpečnosti práce: méně nebezpečná staveniště a vyšší náhrada škod za pracovní úraz a nemoci z povolání

4.12.2015

Poslanecká sněmovna projednává ve druhém čtení návrh novely zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Novela bude po přijetí pravděpodobně platná již v roce 2016. Tentokrát však nepřinese tak výrazné změny jako v minulých letech.

Více zde: http://www.maceklegal.cz/zmeny-v-bezpecnosti-prace-mene-nebezpecna-stave...

Kristýna Součková

Paralegal at macek | legal

JAKÁ BUDE VÝŠE ZÁLOH NA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ U OSVČ PRO ROK 2016?

30.11.2015

JAKÁ BUDE VÝŠE ZÁLOH NA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ U OSVČ PRO ROK 2016?

Více v článku zde: http://www.maceklegal.cz/jaka-bude-vyse-zaloh-na-zdravotni-a-socialni-po...

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

Technické prohlídky a měření emisí vozidel: od 1.1.2016 nás čekají další změny

27.11.2015

Dne 19. prosince 2014 schválilo Ministerstvo dopravy vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel. Účinnost vyhlášky z 19. prosince 2014 nastala již od 1.ledna 2015, novela však stanovuje přechodné období pro používání stávajících protokolů o měření emisí, kdy stanice technické kontroly musí začít používat nové protokoly o měření emisí od 1. ledna 2016.

Více informací se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/technicke-prohlidky-a-mereni-emisi-vozidel-od-1...

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

REFORMA OCHRANNÝCH ZNÁMEK: LEVNĚJŠÍ I RYCHLEJŠÍ REGISTRACE A SNÍŽENÍ VÝSKYTU PADĚLKŮ

26.10.2015

Reforma ochranných známek má přinést zrychlení zápisu, odstranit právní komplikace, zlepšit podmínky pro inovace v podnicích a přinést více účinné ochrany proti padělkům. Více informací se dočtete v článku zde:

http://www.maceklegal.cz/reforma-ochrannych-znamek-levnejsi-i-rychlejsi-...

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

NOVÁ VÝŠE MINIMÁLNÍ MZDY OD 1.1 2016

30.9.2015

Víte, že je stanovena nová výše minimální a zaručené mzdy od 2016?

Více v článku...... http://www.maceklegal.cz/-nova-vyse-minimalni-mzdy-od-11-2016.html

Hezký den, přeje

Daniel Macek, partner macek | legal

Novela zákoníku práce přinese jednoduché ukončení dohody o provedení práce

22.9.2015

OD 1. října 2015 vstoupí v účinnost novelazákoníku práce, která se ve Sbírce zákonů nachází pod číslem 205/2015 Sb. Tato novela výrazně zjednoduší možnost zrušení dohody o provedení práce.

Více zde:http://www.maceklegal.cz/novel-zakoniku-prace-prinese-jednoduche-ukoncen...

Mgr. Daniel Macek
Advokát I partner atmacek | legal

Stránky