Náš právník

Náš právník

Dovolujeme si Vám oznámit, že Busyman otevírá novou rubriku "Náš právník", v rámci které budou uveřejňovány články z oblasti práva zaměřené na byznys podnikatelů, zejména v duchu zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku, jejichž účinnost nastala 1. 1. 2014.

Busyman navázal spolupráci s advokátem Mgr. Danielem Mackem, který bude na uvedené téma na www.busyman.cz zveřejňovat své články.

Mgr. Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz

Přehled článků

MONITORING ZAMĚSTNANCŮ A JEHO LIMITY

19.4.2016

V pracovněprávních vztazích poměrně často dochází ke střetu zájmu zaměstnavatele na ochraně jeho majetku a zájmu zaměstnanců na ochraně jejich soukromí. Tento článek se zabývá několika praktickými oblastmi tohoto tématu.

Více ZDE:http://www.maceklegal.cz/monitoring-zamestnancu-a-jeho-limity.html

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

Rozhodčí řízení v pracovněprávních sporech. Proč do toho jít?

19.4.2016

Rozhodčí řízení v pracovněprávních sporech představuje efektivnější možnost pro zaměstnavatele domoci se např. nároků vzniklých ze schodku svěřených prostředků vůči zaměstnanci. Takové řízení však nebude výhodné pouze pro zaměstnavatele, jak se socialističtí politici nejrůznějších barev mylně domnívají.

Více se dočtete ZDE: http://www.maceklegal.cz/rozhodci-rizeni-v-pracovnepravnich-sporech-proc...

NOVÁ PRAVIDLA PŘI KUPOVÁNI ZÁJEZDŮ NA INTERNETU

31.3.2016

V listopadu 2015 schválil Evropský parlament novou směrnici, jejíž název je směrnice o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Směrnice upravuje nová pravidla pro ochranu cestujících osob (spotřebitelů).

Více zde: http://www.maceklegal.cz/nova-pravidla-pri-kupovani-zajezdu-na-internetu...

Mgr. Kateřina Marešová

Advokátní koncipient at macek | legal

MOHOU NEZLETILÍ PODNIKAT? ZA JAKÝCH PODMÍNEK?

18.3.2016

MOHOU NEZLETILÍ PODNIKAT? ZA JAKÝCH PODMÍNEK?

Více v článku zde:

http://www.maceklegal.cz/mohou-nezletili-podnikat-za-jakych-podminek.html

Lukáš Holub

Paralegal at macek | legal

UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V BYTOVÉM DOMĚ a stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů z 22. ledna 2016

3.2.2016

Dne 22. ledna 2016 vydal Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) nové stanovisko, ve kterém zaujal postoj ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem, která je instalována v bytovém domě. Úřad pro tyto případy určil souhrn povinností, které je potřeba při zpracování takového záznamu dodržet.

Více v článku zde: http://www.maceklegal.cz/umisteni-kameroveho-systemu-v-bytovem-dome.html

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

REALITNÍ MAKLÉŘSTVÍ BUDE NOVĚ VÁZANOU ŽIVNOSTÍ

27.1.2016

Víte, že živnost realitních zprostředkovatelů již nebude živností volnou, jak tomu je doposud?

Více informací se dočtete v tomto článku: http://www.maceklegal.cz/realitni-maklerstvi-bude-nove-vazanou-zivnosti....

Hezký den přeje tým advokátní kanceláře macek | legal.

E-SHOPY MUSÍ OPĚT MĚNIT OBCHODNÍ PODMÍNKY!

21.1.2016

E-SHOPY MUSÍ OPĚT MĚNIT OBCHODNÍ PODMÍNKY! Již brzy, od 1.2.2016.

Více se dočtete v tomto článku: http://www.maceklegal.cz/nove-zavadene-mimosoudni-reseni-spotrebitelskyc...

Mgr. Daniel Macek
Advokát I partner at macek | legal

Kdy je potřeba opatřit si průkaz energetické náročnosti nemovitosti? Novela zákona o hospodaření energií, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2016

20.1.2016

Víte, kdy je potřeba opatřit si průkaz energetické náročnosti nemovitosti? 1. 1. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií.

Véce v článku zde:http://www.maceklegal.cz/kdy-je-potreba-opatrit-si-prukaz-energeticke-na...

Mgr. Kateřina Marešová

Advokátní koncipient at macek | legal

SANKCE PŘI NEPLACENÍ NÁJMU BYTU ČI DOMU

20.1.2016

Víte, že pokud se nájemce dostane do prodlení s placením peněžitého plnění, pronajímatel tak bude moci od 1. 1. 2016 požadovat pouze uhrazení úroků z prodlení?

Více se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/sankce-pri-neplaceni-najmu-ci-domu.html

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

PLACENÍ OPRAV SOUVISEJÍCÍCH S UŽÍVÁNÍM BYTU NÁJEMCEM - BĚŽNÁ ÚDRŽBA A DROBNÉ OPRAVY NOVĚ VYMEZENY NAŘÍZENÍM VLÁDY

5.1.2016

1.1. 2016 se stalo účinným nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmu běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Co vše je zahrnuto pod pojmem běžná údržba bytu a drobné opravy bylo dosud častým místem sporů ve vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem.

Více informací se dočetet zde: http://www.maceklegal.cz/placeni-oprav-souvisejici-s-uzivanim-bytu-najem...

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal

Stránky