Náš právník

Náš právník

Dovolujeme si Vám oznámit, že Busyman otevírá novou rubriku "Náš právník", v rámci které budou uveřejňovány články z oblasti práva zaměřené na byznys podnikatelů, zejména v duchu zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku, jejichž účinnost nastala 1. 1. 2014.

Busyman navázal spolupráci s advokátem Mgr. Danielem Mackem, který bude na uvedené téma na www.busyman.cz zveřejňovat své články.

Mgr. Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz

Přehled článků

CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2017

9.1.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pro rok 2017 novou vyhlášku o cestovních náhradách. Ve Sbírce zákonů vyšla 23. prosince 2016 pod číslem č. 440/2016 Sb. Mění se tuzemské cestovní náhrady pro státní i podnikatelskou sféru, a to sazba základní náhrady, stravné i průměrná cena pohonných hmot. Zaměstnanci si od nového roku na sazbách stravného mírně polepší, naopak průměrná cena pohonných hmot klesá.

Další informace naleznete zde: http://www.maceklegal.cz/cestovni-nahrady-v-roce-2017.html

Daniel Macek, advokát

NÁROKY ZAMĚSTNANCE PŘI NEVYPLACENÍ MZDY

13.12.2016

Nezaplatil Vám zaměstnavatel mzdu? Jak v takovém případě postupovat se dočtete v tomto článku:

http://www.maceklegal.cz/naroky-zamestnance-pri-nevyplaceni-mzdy.html

Hezký den přeje

Daniel Macek​, advokát

POVINNÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PODNIKATELŮ

7.12.2016

Podnikáte a máte web?

Víte, jaké identifikační údaje jste povinni uvádět na svých internetových stránkách? To se dozvíte v tomto našem článku:

http://www.maceklegal.cz/povinne-udaje-na-webovych-strankach-podnikatelu...

Daniel Macek, advokát

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI

8.11.2016

Již jsme Vás informovali ( http://www.maceklegal.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci-bude-nove-hradit-p...) o tom, že od 1.11.2016 hradí při převodu nemovitosti daň z nabytí nemovitých věcí kupující. Nicméně prodávajícímu za splnění určitých podmínek trvá povinnost platit daň z příjmu.

Více informací se dozvíte zde: http://www.maceklegal.cz/osvobozeni-od-dane-z-prijmu-pri-prodeji-nemovit...

Daniel Macek, advokát

Kam se obrátit, pokud e-shop nepřijímá vaši reklamaci?

8.11.2016

Má-li vámi zakoupené zboží vady, za které prodávající odpovídá, můžete uplatnit svá práva z vadného plnění neboli reklamaci. Prodávající je v souvislosti se svou odpovědností za vady vázán řadou povinností. Na požádání vám musí například vystavit písemné potvrzení o tom, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti a jak vy můžete uplatnit svá práva. Reklamaci musí přijmout v kterékoliv provozovně, kde je její přijetí vzhledem k tam prodávanému sortimentu možné, případně v jeho sídle nebo místě podnikání, a je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Co ale dělat, pokud e-shop nemá kamenné provozovny, telefony nikdo nebere a na emaily nikdo neodpovídá?

Předně je vhodné k veškeré komunikaci vždy používat písemnou formu, abyste uplatnění reklamace mohli později prokázat. Důležité je včasné vytknutí vady a v závislosti na povaze vady i zvolení si svého práva na slevu, opravu, výměnu nebo i odstoupení od kupní smlouvy, tedy vrácení peněz. Svá práva můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží. Na způsobu vyřízení reklamace se můžete s prodejcem nejprve pokusit domluvit, například emailem nebo poštou, spolu s popisem (fotografiemi) vady a zvolením si práva, a zároveň se prodejce dotázat, kam je případně třeba reklamované zboží doručit. Prodejce může pochopitelně vždy přijetí reklamace podmínit převzetím zboží, aby mohl reklamovanou vadu posoudit.
Pokud prodávající nijak nereaguje, můžete mu zboží doporučeně a s dodejkou zaslat na adresu jeho sídla. Po třech dnech od odeslání se uplatní domněnka dojití zásilky a tedy i přijetí reklamace. Od následujícího dne pak běží výše uvedená lhůta k vyřízení reklamace (pokud se spotřebitel s prodejcem nedomluvil na delší lhůtě). Po celou dobu reklamace zůstáváte vlastníky zboží. Není-li reklamace vyřízena včas, jde o podstatné porušení smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, kdy si jsou obě strany povinny vrátit přijatá plnění (tedy zboží a peníze).

Nereaguje-li prodávající ani poté, máte ještě několik možností, než se obrátíte na soud. Jednou z variant je kontaktovat spotřebitelskou organizaci dTest, která provozuje stránku www.vasestiznosti.cz. Tato organizace sice nemůže prodejci závazně uložit žádnou povinnost, může však přispět ke smírnému řešení sporu. Ignoruje-li prodejce i tuto vaší iniciativu, je u nás od loňského roku zavedeno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, jež ve většině případů spadá pod kompetenci České obchodní inspekci (www.adr.coi.cz). Ta sice také nemůže spor rozhodnout, za nepřijetí reklamace či za nespolupráci při řešení sporu však již může prodejci uložit citelné sankce. Tyto způsoby řešení sporu můžete samozřejmě zkusit kdykoliv v průběhu vašeho sporu, odstoupení od smlouvy není podmínkou jejich iniciace.

Autorem textu je Daniel Macek, advokát

www.maceklegal.cz

NOVÁ VÝŠE MINIMÁLNÍ A ZARUČENÉ MZDY OD 1. 1. 2017

26.10.2016

Nařízením vlády č. 336/2016 Sb., které vyšlo dne 5. 10. 2016 ve Sbírce zákonů, se s účinností od 1. 1. 2017 zvyšuje minimální i zaručená mzda! O kolik? To se dozvíte zde:

http://www.maceklegal.cz/nova-vyse-minimalni-a-zarucene-mzdy-od-1-1-2017...

Daniel Macek, advokát

SHRNUTÍ POVINNOSTÍ ZAVÁDĚNÝCH ZÁKONEM O EVIDENCI TRŽEB

25.10.2016

Již 1. prosince 2016 vejde v účinnost hojně diskutovaný zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V tomto článku Vám přinášíme shrnutí zaváděných mechanismů a povinností, včetně informací o tom, od kdy a na koho tyto povinnosti dopadají.

Více info zde: http://www.maceklegal.cz/shrnuti-povinnosti-zavadenych-zakonem-o-evidenc...

Daniel Macek, advokát

PRONÁJÍMTE BYT PŘES AIRBNB? MÁTE ŘADU POVINNOSTÍ! !!VČETNĚ EET!!

25.10.2016

Pronajímáte byt přes #Airbnb či jinou podobnou službu? S tím však souvisí spousta povinností a od 1.12.2016 i #EET. Více informací se dočtete v tomto článku http://www.maceklegal.cz/pronajimte-byt-pres-airbnb-mate-radu-povinnosti...

Daniel Macek, advokát

Přílohy:
PřílohaVelikost
Image icon maceklegal_logo.jpg27.14 KB

Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově hradit pouze nabyvatel. Stát lépe dosáhne na majetek poplatníka v daňové exekuci.

26.7.2016

Nová úprava zavádí pouze jednu variantu, tedy poplatníkem daně je nabyvatel a zároveň ruší dispozitivitu, která spočívá ve zmíněné možnosti ujednat si osobu poplatníka daně odlišně od zákona. Důvodová zpráva hovoří o lepší vymahatelnosti povinné platby a snazší cestě, jak se dostat k majetku dlužníka v daňovém exekučním řízení.

Více zde: http://www.maceklegal.cz/dan-z-nabyti-nemovitych-veci-bude-nove-hradit-p...

SRO za 100 EUR? Zapomeňte. Formalizované stanovy při zakládání s.r.o. přinesly jejich nepružnost.

26.7.2016

Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích byla dne 23. 5. 2016 vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb. Účinnosti předpis nabyl dne 8. 6. 2016. Novela zavádí osvobození od soudních poplatků a proporční snížení odměny notáře. Změna se týká pouze prvozápisu společnosti s ručením omezeným a to pro zakladatelské právní jednání (stanovy) obsahující jen zákonné náležitosti.

Véce zde: http://www.maceklegal.cz/sro-za-100-eur-zapomente-formalizovane-stanovy-...

Stránky