Náš právník

Náš právník

Dovolujeme si Vám oznámit, že Busyman otevírá novou rubriku "Náš právník", v rámci které budou uveřejňovány články z oblasti práva zaměřené na byznys podnikatelů, zejména v duchu zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku, jejichž účinnost nastala 1. 1. 2014.

Busyman navázal spolupráci s advokátem Mgr. Danielem Mackem, který bude na uvedené téma na www.busyman.cz zveřejňovat své články.

Mgr. Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz

Přehled článků

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE UKLÁDÁ ZAMĚSTNAVATELŮM NOVÉ POVINNOSTI PRO PRÁCI Z DOMOVA

14.3.2017

Vláda předložila sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákoník práce. Ten již prošel prvním čtení a po projednání ve výborech se vrací na pořad jednání schůze poslanecké sněmovny, naplánované na 14. března. Změna se dotkne velmi populárního zaměstnávání zaměstnanců pracujících z domova, tzv. home office.

Více zde: http://www.maceklegal.cz/novela-zakoniku-prace-uklada-zamestnavatelum-no...

Daniel Macek, advokát

VAŠE PRÁVA VŮČI ZAMĚSTNANCŮM OCHRANKY

9.3.2017

V minulých týdnech jsme uveřejnili článek o tom, jaká má oprávnění zaměstnanec bezpečnostní agentury obchodu při kontrole zákazníků, kde jsme uvedli, že za určitých okolností je pracovník oprávněn zamezit odchodu zákazníka z obchodu, pro účely tohoto článku budu takové omezení osobní svobody nezřídka nazývat „zadržením“, ačkoli si uvědomuji, že institut zadržení je odlišný od omezení osobní svobody (k čemuž je dle zákona za určitých okolností oprávněn pracovník ochranky). Činím tak čistě pro přehlednost článku. Jaké jsou však možnosti zákazníka, kterého nepustí pryč z obchodu a následně se prokáže, že byl zadržen neoprávněně?

To se dozvíte v tomto článku http://www.maceklegal.cz/vase-prava-vuci-zamestnancum-ochranky.html

S úctou, Daniel Macek, advokát

MAXIMÁLNÍ VÝŠE KAUCE U NÁJMU BYTU OD 28. 2. 2017

9.3.2017

Novela č. 460/2016 Sb. mění nový občanský zákoník a s ním i mimo jiné maximální výši kauce u nájmu bytu. Složení kauce neboli jistoty slouží k zajištění řádného plnění nájemní smlouvy, tedy že nájemce bude hradit nájemné, a že splní další povinnosti v souvislosti s nájmem.

Více informací se dozvíte zde:

http://www.maceklegal.cz/maximalni-vyse-kauce-u-najmu-bytu-od-28-2-2017....

Daniel Macek, advokát

PŘEDKUPNÍ PRÁVO SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA NEMOVITOSTI SE VRAC

6.3.2017

Na sklonku roku 2016 podepsal prezident novelu „nového občanského zákoníku“ (budu jej tak nazývat i v textu), která, mimo jiné, zavádí i staronové pravidlo předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, účinnosti nabude dne 1. 1. 2018.

Více info naleznete zde: http://www.maceklegal.cz/predkupni-pravo-spoluvlastnickeho-podilu-na-nem...

Daniel Macek, advokát

CO NOVÉHO PŘINESE NOVELA ZÁKONA O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH?

20.2.2017

Téměř na sklonku uplynulého roku schválila vláda návrh novely zákona o občanských průkazech, která má zavést povinně vydávané elektronické občanské průkazy.

Více v článku zde:http://www.maceklegal.cz/co-noveho-prinese-novela-zakona-o-obcanskych-pr...

Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz

ZASÍLÁNÍ ÚDAJŮ PRO PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ E-MAILEM NAMÍSTO SLOŽENKY - NOVÁ SLUŽBA FINANČNÍ SPRÁVY

6.2.2017

Finanční správa zavedla pro poplatníky daně z nemovitých věcí novou možnost zasílání údajů pro placení daně na e-mail namísto složenky. Pokud se poplatník k této službě přihlásí, obdrží na email kompletní informace s údaji pro placení daně.

Více info zde:http://www.maceklegal.cz/zasilani-udaju-pro-placeni-dane-z-nemovitosti-e...

Daniel Macek, advokát
www.maceklegal.cz

NOVELA ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB

9.1.2017

1. prosince 2016 nabyla účinnosti novela, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 183/2016 Sb. Tento zákon novelizoval zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.

Více informací se dočtete zde: http://www.maceklegal.cz/novela-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickyc...

Kateřina Marešová

Advokátní koncipient at macek I legal

www.maceklegal.cz

CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2017

9.1.2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo pro rok 2017 novou vyhlášku o cestovních náhradách. Ve Sbírce zákonů vyšla 23. prosince 2016 pod číslem č. 440/2016 Sb. Mění se tuzemské cestovní náhrady pro státní i podnikatelskou sféru, a to sazba základní náhrady, stravné i průměrná cena pohonných hmot. Zaměstnanci si od nového roku na sazbách stravného mírně polepší, naopak průměrná cena pohonných hmot klesá.

Další informace naleznete zde: http://www.maceklegal.cz/cestovni-nahrady-v-roce-2017.html

Daniel Macek, advokát

NÁROKY ZAMĚSTNANCE PŘI NEVYPLACENÍ MZDY

13.12.2016

Nezaplatil Vám zaměstnavatel mzdu? Jak v takovém případě postupovat se dočtete v tomto článku:

http://www.maceklegal.cz/naroky-zamestnance-pri-nevyplaceni-mzdy.html

Hezký den přeje

Daniel Macek​, advokát

POVINNÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PODNIKATELŮ

7.12.2016

Podnikáte a máte web?

Víte, jaké identifikační údaje jste povinni uvádět na svých internetových stránkách? To se dozvíte v tomto našem článku:

http://www.maceklegal.cz/povinne-udaje-na-webovych-strankach-podnikatelu...

Daniel Macek, advokát

Stránky